Parafia
START > POMOC >
Pomoc dla wszystkich
Pomoc

Dla matek z dziećmi

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń
tel.: 56 652 23 71
www.fundacja-psm.torun.pl/index.php
Cele statutowe Fundacji:
 • otaczanie opieką kobiet ciężarnych będących w trudnej sytuacji życiowej
 • pomoc matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci
 • prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne
 • propagowanie problematyki ochrony życia poczętego oraz postaw prorodzinnych.

Diecezjalny Dom Samotnej Matki

ul. Widok 5, 87-720 Ciechocinek
tel.: 54 283 32 26
http://caritas.diecezja.wloclawek.pl/?page_id=54
Dom dla samotnych matek oczekujących dziecka jest prowadzony przez Caritas. Gospodarzami domu są Siostry Nazaretanki. Dom ma charakter stałego pobytu. Oferuje podopiecznym kilkumiesięczny okres schronienia w chwilach osamotnienia i wewnętrznego rozdarcia związanego z niemożliwością porodu we własnej rodzinie. Po przyjściu dziecka na świat, siostry pomagają usamodzielnić się młodej matce.

Okno Życia przy Toruńskim Centrum Caritas

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
Okno Życia
Okno życia jest pod opieką Sióstr Pasterek posługujących w Centrum Caritas.
Okno życia jest zawsze otwarte na przyjęcie niemowląt pozostawionych przez kobiety, które z jakichś powodów nie mogą lub nie chcą ich zatrzymać. Po znalezieniu dziecka w Oknie Życia:
 • siostry wzywają pogotowie ratunkowe i dziecko zabierane jest do szpitala w celu przeprowadzenia podstawowych badań
 • uruchamia się procedurę nadania tożsamości i postępowanie adopcyjne
 • dzieci z Okna Życia im. św. Elżbiety zostaną umieszczone w rodzinach adopcyjnych przygotowanych przez Diecezjalny Ośrodek Adpocyjno-Opiekuńczy

Dla osób niepełnosprawnych

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę"

ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel.: 566 482 363
www.fundacja-dajszanse.pl/cele-instytutu.html
Powołany przez Fundację Instytut Terapeutyczny:
 • przygotowuje rodziców/opiekunów do rehabilitacji dzieci w domu: RODZICE TERAPEUTAMI WŁASNEGO DZIECKA
 • opracowuje indywidualne programy rehabilitacji do realizacji w warunkach domowych
 • aktualizuje programy uwzględniając rozwój dziecka podczas kolejnych, cyklicznych wizyt.

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia"

ul. Młyńska 2/4, 87-100 Toruń
tel.: (056) 651 44 80
www.arkadia.torun.pl/
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" swoje działania kieruje przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspiera je w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszystkich etapach życia.
Fundacja realizuje to poprzez:
 • pomoc szkołom specjalnym wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do zakończenia edukacji,
 • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy,
 • realizowanie zatrudnienia wspomaganego.

Stowarzyszenie "Jestem"

w Toruniu:
ul. Żółkiewskiego 37/41, tel.: 510 135 968, 510 045 685
ul. Fałata 98-102, tel.: (56) 686 81 70
ul. Armii Ludowej 77, tel.: 510 045 685
ul. Działowskiego 8, lokal użytkowy nr 1, tel.: 721 572 640
stowarzyszeniejestem.pl/
Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia, również osobom uzależnionym.
Kadra terapeutów oraz pedagogów prowadzi zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych oraz blok zajęć integracyjnych i zajęć artystycznych (warsztaty teatralne, fotograficzne, filmowe, dziennikarskie oraz rozwoju kreatywności). Ponadto organizuje spotkania karaoke, dyskusyjny klub filmowy, wspólne wycieczki, plenery, obozy żeglarskie, ogniska oraz integracyjne imprezy kulturalno-rozrywkowe.

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezdomnych "Feniks"

ul. Kijaszkowo 6, 87-640 Czernikowo
tel.: 508 259 871
www.fundacja-feniks.org/
Działalność Fundacji skierowana jest głównie do osób niepełnosprawnych. Fundacja działa w trzech kierunkach:
 • Ranczo Zygmuntówka - prowadzenie domu dla osób, które z różnych przyczyn nie mają własnego domu.
 • Galeria Przydasie - tworzenie przedmiotów w procesie recyklingu artystycznego.
 • Skarbonka - podczas cotygodniowych zajęć prowadzenie rozmów, czasami odwiedzanie kina, muzeum.

Wolontariat

Fundacja Pomocy dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba"

www.kawalek-nieba
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” pomaga w leczeniu – ratuje życie i zdrowie tysięcy dzieci i dorosłych chorych, niepełnosprawnych oraz wspiera dzieci cierpiące z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej.

Hospicja

OIPiP Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum "Światło"

ul. Grunwaldzka 64; 87-100 Toruń
tel.: 664 778 574
www.hospicjumswiatlo.pl/
Hospicjum niesie bezpłatną, wszechstronną pomoc osobom cierpiącym na postępujące, przewlekłe choroby o niekorzystnym rokowaniu, u których zakończono leczenie przyczynowe. Szczególną grupę chorych, do których adresowana jest pomoc stanowią pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową. Celem placówki jest zapewnienie możliwie najwyższej jakości życia choremu poprzez uśmierzanie bólu fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego, stworzenie mu godnych warunków w ostatnim okresie życia, wspieranie utrudzonych wysiłkiem bliskich chorego i udzielanie pomocy rodzinie w czasie przeżywania żałoby.

Hospicjum dla dzieci "Nadzieja"

ul. Włocławska 169 B, 87-100 Toruń
tel.: 56 652-05-49
hospicjumnadzieja.pl
Fundacja prowadzi hospicjum domowe dla dzieci terminalnie i przewlekle chorych (pełna opieka paliatywna w domu chorego dziecka).

Egzorcysta diecezjalny

ks. Andrzej Grzegorz Kusiński

Aleja 23 Stycznia 16
86-300 Grudzidz
tel.: 56 / 464 91 667

Poradnie psychologiczne

Katolicki Ośrodek Psychologiczno - Pastoralny "Cyrenejczyk"

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu
ul. św. Faustyny 7, 87 - 100 Toruń
tel.: 662 059 798
poradnia@diecezja.torun.pl
www.poradnia.diecezja.torun.pl
Ośrodek zajmuje się:
 • formacją osoby ludzkiej przygotowującą do czynnego udziału w życiu społecznym i do dojrzałego podejmowania posługi w Kościele i społeczności świeckiej;
 • pomocą w rozeznaniu powołania i w rozwiązywaniu trudności związanych dokonywanym wyborem;
 • wypełnianiem nauczycielskiej misji Kościoła i promowanie wartości chrześcijańskich;
 • udzielaniem pomocy psychologicznej i religijnej osobom przezywającym trudności życiowe;
 • propagowaniem pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego;
 • troską o małżeństwo i rodzinę, pomoc małżeństwom i rodzinom znajdującym się w kryzysie;
 • przygotowaniem do małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • poznawaniem i upowszechnianiem chrześcijańskiej koncepcji osoby ludzkiej;
 • profilaktyką antyuzależnieniowa oraz pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Punkt konsultacyjny dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy.

Parafia p.w. św. Antoniego
ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
p. Regina Zielińska: tel.: 605 638 203
antoni-torun.pl/poradnictwo-rodzinne/
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze Święte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Najświętszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, środy i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu