Parafia
START >
POMOC
Pomoc

Oferowane formy pomocy


Na adres Parafii wielokrotnie napływaj± pro¶by o udzielenie pomocy w różnorodnych sytuacjach zwi±zanych z utrat± zdrowia, zdobycia ¶rodków materialnych na leczenie, sprzęt medyczny b±dĽ rehabilitacyjny. S± to pro¶by, które kieruj± do nas nie tylko członkowie naszej Rodziny Parafialnej, ale także osoby pochodz±ce z różnych miejsc Polski. Niestety, zaspokojenie tych potrzeb przekracza możliwo¶ci materialne Parafii...

Nie chcemy jednak pozostać obojętni na ludzkie nieszczę¶cie.
Dlatego przedstawiamy propozycje różnych form pomocy, oferowanych przez wspólnoty parafialne lub instytucje zewnętrzne.

Wrażliwo¶ci wszystkich, którzy chc± i mog± pomóc, pozostawiamy również wybór osób, które za po¶rednictwem parafialnej strony internetowej odwołuj± się do naszej życzliwo¶ci i gotowo¶ci służenia pomoc± bliĽnim w potrzebie. Zachęt± do takiej postawy niech stan± się słowa Pana Jezusa:
"Wszystko, co uczynili¶cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie¶cie uczynili" (Mt 25,40).

Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   pw. Niepokalanego Poczęcia 
       Naj¶więtszej Maryi Panny
   ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
   czynne w godz.: 16.00 - 17.00
   w poniedziałki, ¶rody i w czwartki
   (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu