Parafia
Ogłoszenia parafialne
POBIERZ:
O parafii

Dnia 25 listopada 1982 r. arcybiskup i metropolita gnieźnieński Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp erygował w Toruniu w dzielnicy Stawki parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Dnia 31 października 1993 r. nowa świątynia została oddana do użytku wiernych.

>> Więcej o historii parafii...
Pielgrzymka
Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu Zapraszamy na listopadową
Diecezjalną Pielgrzymkę do Rzymu
w 25-tą rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Toruniu
i beatyfikacji bł. Stefana W. Frelichowskiego.
Nasze Życie
Nasze Życie
Pomoc

Tu znajdziesz pomoc

Msze Święte
 • W dni powszednie:
  godz. 7.30 i 18.00
 • W niedziele i uroczystości:
  godz. 7.30; 9.00; 10.30 (z udziałem dzieci); 12.00 i 18.00
 • W tzw. święta zniesione:
  godz. 7.30; 16.30 i 18.00
 • W I piątki miesiąca:
  godz. 7.30; 16.30 i 18.00
Zapraszamy do modlitwy
Centrum Aktywności Lokalnej
Zapraszamy do śledzenia działalności Centrum Aktywności Lokalnej os. Stawki na profilach na Facebook'u. CAL Stawki
Udział we wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach CAL jest bezpłatny.
Logo SHK - Skauci Europy
Logo SHK - Skauci Europy
Biwak ''Wilczków'' - Skautów Europy w Lisaku (2014.07.10-13)
Biwak ''Wilczków'' - Skautów Europy w Lisaku (2014.07.10-13)
Rozpoczęcie nowego roku skautowego (2014.09.14)
Rozpoczęcie nowego roku skautowego (2014.09.14)
Rozpoczęcie nowego roku skautowego (2014.09.14)
Rozpoczęcie nowego roku skautowego (2014.09.14)
''Wilczki'' z przedstawieniem w DPS na Wrzosach (2015.01.30)
''Wilczki'' z przedstawieniem w DPS na Wrzosach (2015.01.30)
Zimowisko Skautów Europy (2015.02.16-19)
Zimowisko Skautów Europy (2015.02.16-19)

Spotkania formacyjne

Zbiórki odbywają się w soboty o godz. 9.30 (trzy soboty w miesiącu).

Geneza i cele skautingu katolickiego

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat.

Jest to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na pedagogice Baden-Powella (1920).

Ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach:

 • zdrowie i sprawność fizyczna,
 • zmysł praktyczny,
 • kształcenie charakteru,
 • zmysł służby,
 • życie religijne.

Pedagogika skautingu - Lord Baden-Powell

Metoda skautowa wzięła się z głęboko pedagogicznej intuicji angielskiego generała lorda Roberta Stephensona Smitha Baden-Powella. W trakcie swej kariery wojskowej w Indiach i w Afryce Południowej, B.P. zauważył, że jeśli młodych nastolatków obarczy się dużą odpowiedzialnością, obdarzając ich jednocześnie zaufaniem, potrafią oni dokonywać cudów.

Powstanie skautingu katolickiego w Polsce

Polski Sierpień '80 przynosi świeży powiew nowych idei również w harcerstwie. Stan wojenny nie przerywa tej tendencji. W lutym 1982 roku powstaje ruch harcerstwa katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", które w 1995 roku przyłącza się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego.

W ten sposób zapewniona zostaje kontynuacja wysiłków polskiego harcerstwa przedwojennego, w szczególności Stanisława Sedlaczka, który pragnął oprzeć metodę wychowania na dokonaniach ojca Sevin i skautingu katolickiego.

Już w 1994 roku harcerki i harcerze z SHK "Zawisza" biorą udział w wielkim zlocie międzynarodowym FSE - Eurojam we Włoszech. 3 sierpnia 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje na audiencji w Bazylice Św. Piotra w Rzymie 7500 przewodniczek i skautów uczestniczących w tym zlocie. W swoim przemówieniu mówi m.in.: "jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów, w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna społeczność oparta na solidarności i na miłości bratniej".

Obecnie SHK "Zawisza" FSE rozwija pedagogikę, twórczo adaptując dzieło Skautingu Europejskiego, w duchu wierności najlepszym tradycjom przedwojennego harcerstwa polskiego.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie nurtu żeńskiego i męskiego:

 • wilczki (8-12 lat),
 • harcerki i harcerze (12-17 lat),
 • przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze Święte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Najświętszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, środy i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu