Parafia
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich im. kard. Stafana Wyszyńskiego
Logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich im. kard. Stafana Wyszyńskiego
¦więta Rodzina z Nazaretu
¦więta Rodzina z Nazaretu
Podziękowanie
Podziękowanie Fundacji
i Hospicjum dla Dzieci ''Nadzieja'' dla SRK za wsparcie tej placówki
i zorganizowanie spotkania
z kolęd±

Spotkania Formacyjne

I wtorek miesi±ca - po Mszy ¶w. o godz. 18.00

Geneza wspólnoty

Inspiracj± do tworzenia formalnych struktur zrzeszaj±cych ¶wieckich katolików była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań okre¶lonych w nauce Ko¶cioła (szczególnie w "Humanae vitae"). S± nimi:

 • umacnianie instytucji małżeństwa,
 • kształtowanie warunków sprzyjaj±cych zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz wła¶ciwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa,
 • wcielaniu nauki Ko¶cioła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa.

Działalno¶ć wspólnoty

 • praca formacyjna - nieustanne samokształcenie poprzez pogłębianie nauki Ko¶cioła, dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów Ko¶cioła Katolickiego,
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim w Toruniu, a także poprzez federację na terenie całej Polski.

Szczególne kierunki działań Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

 • kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa i rodziny poprzez instytucje życia publicznego i gospodarczego,
 • działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz ¶rodowiska naturalnego człowieka,
 • występowanie w obronie praw i warto¶ci rodziny oraz zabieganie o jej godno¶ć,
 • zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych,
 • wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci i młodzieży,
 • d±żenie do powszechnej akceptacji Karty Praw Rodziny sformułowanej przez Stolicę Apostolsk± oraz do jej pełnego respektowania przez wszystkie władze i instytucje krajowe i międzynarodowe.
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Naj¶więtszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, ¶rody i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu