Parafia
Regulamin KSON DT
Wanda Szuman
Wanda Szuman (1890-1994), zdjęcie z 1983 r.
Fot. Czesław Jarmusz

Regulamin Oddziału KSON DT

Parafia p.w. NPNMP na Stawkach

 1. Oddział zrzesza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, zamieszkujących na terenie parafii p. w. NPNMP na Stawkach oraz wolontariuszy.
 2. Oddział KSON DT wypełnia postanowienia Statutu w szczególności Rozdziału II i IV. "Cel, zadania i środki".
 3. Zarząd oddziału w porozumieniu z Asystentem Kościelnym powołuje koordynatorów Mailowych i Koordynatorów Kontaktów Osobistych oraz sprawuje nadzór nad ich działaniami.
 4. Zarząd oddziału jest odpowiedzialny za zawartość podstrony oddziału, na stronie www parafii. m. in. za informacje o adresach mailowych Koordynatorów Mailowych oraz sposobie porozumienia z Koordynatorami Kontaktów Osobistych.
 5. Zarząd oddziału w porozumieniu z asystentem kościelnym organizuje lub wyraża zgodę na organizowanie spotkań z udziałem większej liczby członków KSON w tym m. in. ich udziału w wydarzeniach religijnych, kulturalnych czy edukacyjnych.
 6. Administrator strony www może wprowadzić na niej zmianę, aktualizację informacji czy ogłoszenie za zgodą dwóch członków zarządu oddziału lub asystenta kościelnego.
 7. Koordynatorzy Mailowi w miarę możliwości, niezwłocznie odpowiadają na maile członków oddziału oraz muszą uzyskać pisemną zgodę członka oddziału na przekazanie jego adresu mailowego innemu zainteresowanemu członkowi oddziału. Koordynator prowadzi rejestr wydanych zgód.
 8. Koordynatorzy kontaktów osobistych pełnią rolę pośredników pomiędzy członkami oddziału w szczególności pomiędzy niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Koordynator prowadzi rejestr adresów przekazanych członkom oddziału.
 9. Koordynatorzy są odpowiedzialni za ochronę danych osobowych.
 10. W przypadku nieprawidłowości, w kontaktach mailowych lub osobistych, członkowie KSON DT informują Koordynatorów, Zarząd Oddziału lub Asystenta Kościelnego.
Zatwierdzony decyzją Zarządu Głównego KSON DT z dnia 10.5.2012
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze Święte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Najświętszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, środy i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu