Parafia
Oddział KSON DT
Wanda Szuman
Wanda Szuman (1890-1994), zdjęcie z 1983 r.
Fot. Czesław Jarmusz

Cel wspólnoty

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman jest organizacją pozarządową, której podstawowym celem jest opieka oraz wsparcie osób najsłabszych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością, niezależnie od ich przekonań i światopoglądu.

Geneza wspólnoty

Stowarzyszenie powstało w 2002 roku, jako kontynuacja dzieła Wandy Szuman (1890 - 1994), psychologa i pedagoga, która w ciągu całego życia służyła osobom najsłabszym: biednym, cierpiącym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, itp. Wanda Szuman w swojej pracy społecznej i naukowej zajmowała się przede wszystkim:

 • sierotami naturalnymi i społecznymi, głównie możliwościami ich życia i rozwoju w placówkach opiekuńczych;
 • wychowaniem i rewalidacją dzieci z wadą wzroku;
 • terapią dzieci wychowywanych w skrajnej izolacji oraz wspieraniem ich rozwoju w dorosłym życiu;
 • wyzwalaniem aktywności twórczej osób z niepełnosprawnością.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej nauce Kościoła katolickiego.

Cel powołania Oddziału KSON DT w naszej parafii

Celem powołania oddziału jest stworzenie warunków pełniejszego udziału osób niepełnosprawnych w życiu parafii, diecezji oraz lokalnej społeczności.

Oddział KSON DT podejmie działania, na rzecz organizacji pomocy i samopomocy osobom niepełnosprawnym a jego członkowie osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie i wolontariusze będą kierowali się postanowieniami statutu KSON DT Rozdziału II.

Jedną z form pracy jest działanie w obszarze wirtualnym, adresowane głównie do osób niepełnosprawnych posiadających dostęp do komputera i Internetu. Koordynator Kontaktów Mailowych jest odpowiedzialny za organizację kontaktów pomiędzy zainteresowanymi osobami niepełnosprawnymi jak też wolontariuszami, za pośrednictwem Internetu.

Oddział KSON powołał również Koordynatora Kontaktów Osobistych, odpowiedzialnego za organizację kontaktów osób niepełnosprawnych z wolontariuszami.

W miarę rozwoju stowarzyszenia i osiągnięciu możliwości organizacyjnych, oprócz kontaktów mailowych i osobistych planowane jest także organizowanie dla zainteresowanych spotkań oraz umożliwienie udziału w wydarzeniach religijnych, kulturalnych czy edukacyjnych osobom dotkniętym niepełnosprawnością.

Zarząd Oddziału będzie się komunikował z zainteresowanymi osobami poprzez ogłoszenia upowszechniane na zakończenie mszy, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www naszej parafii.

Zobacz
Pobierz
Kontakt
Koordynator Kontaktów Mailowych
 • ks. Artur - tel. 609 174 727;
  e-mail: stawki.kson.kord1@wp.pl;
Koordynatorzy Kontaktów Osobistych
 • p. Barbara - tel. 721 024 806;
  e-mail: stawki.kson.kord2@wp.pl
 • p. Zdzisław - tel. 795 407 903;
  e-mail: stawki.kson@wp.pl
Zobacz też
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze Święte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Najświętszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, środy i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu