Parafia
Czciciele Miłosierdzia Bożego
Miłosierdzie Boże, Jezu Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże,
Jezu Ufam Tobie

Spotkania Formacyjne

Koronka do Miłosierdzia Bożego:

 • w każdy pi±tek o godz. 17.30
 • w III niedzielę miesi±ca po Mszy ¶w. o godz. 9.00

Cel wspólnoty

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego ¶wiata poprzez:

 • szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • odmawianie modlitwy "Koronki do Miłosierdzia Bożego";
 • propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem "Jezu, ufam Tobie";
 • pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebuj±cym;
 • troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególno¶ci do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
 • modlitewne wspieranie Wspólnoty.
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Naj¶więtszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, ¶rody i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu