Parafia
Caritas
Logo Caritas
Logo Caritas
Wyrób palemek na Niedzielę Palmową (28.03.2015)
Wyrób palemek na Niedzielę Palmową (28.03.2015)

Spotkania Formacyjne

I czwartek miesiąca o godz. 16.30

Cel wspólnoty

Caritas jest kościelną instytucją charytatywną. Dlatego ważną jest formacja duchowa i religijna, dzięki której pracownicy będą w pełni utożsamiali się z misją i stylem działania Caritas i traktowali swą pracę dla ubogich i potrzebujących wsparcia jako posługę i świadectwo miłosiernej miłości Boga. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę w swej pierwszej encyklice:

"Gdy chodzi o posługę spełnianą wobec cierpiących, potrzeba przede wszystkim kompetencji profesjonalnych: niosący pomoc powinni być przygotowani w taki sposób, aby potrafili robić to, co właściwe we właściwy sposób, podejmując wysiłek dalszej troski. Kompetencja zawodowa jest tu pierwszym, podstawowym wymogiem, ale ona sama nie wystarczy. Chodzi bowiem o istoty ludzkie, a one zawsze potrzebują czegoś więcej niż technicznie poprawnej opieki. Potrzebują człowieczeństwa. Potrzebują serdecznej uwagi. Ci, którzy działają w Instytucjach charytatywnych Kościoła, powinni odznaczać się tym, że nie ograniczają się do sprawnego wypełnienia, co stosowne w danej chwili, ale z sercem poświęcają się na rzecz drugiego, w taki sposób, aby doświadczył on bogactwa ich człowieczeństwa. Dlatego takim pracownikom, oprócz przygotowania profesjonalnego, potrzeba również i nade wszystko 'formacji serca': trzeba ich prowadzić ku takiemu spotkaniu z Bogiem w Chrystusie, które by budziło w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego, tak aby miłość bliźniego nie była już dla nich przykazaniem nałożonym niejako z zewnątrz, ale konsekwencją wynikającą z ich wiary, która działa przez miłość (por. Ga 5, 6)" (Deus caritas est nr 31 a).

"Formacja serca" w Parafialnych Zespołach Caritas i Szkolnych Kołach Caritas Caritas dokonuje się poprzez systematyczne (comiesięczne) spotkania formacyjno-modlitewne, rekolekcje zamknięte i dni skupienia oraz pielgrzymki. Caritas Polska przygotowuje na każdy rok duszpasterski zeszyty formacyjne dla Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas. Szczególnym momentem formacji jest Tydzień Miłosierdzia oraz Święto Miłosierdzia Bożego.

Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze Święte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   pw. Niepokalanego Poczęcia 
       Najświętszej Maryi Panny
   ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
   czynne w godz.: 16.00 - 17.00
   w poniedziałki, środy i w czwartki
   (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu