Parafia
Bierzmowanie
Kościół parafialny
Kościół parafialny

Termin

Sakramentu Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup każdego roku w pierwszej połowie miesiąca czerwca.

Prośba o udzielenie Sakramentu Bierzmowania

Na początku ostatniego roku przygotowania do Sakramentu każdy kandydat przedkłada prośbę o udzielenie Sakramentu Bierzmowania:

Ja ........................... włączony(a) do wspólnoty Kościoła Świętego przez Sakrament Chrztu Świętego, pragnę stać się dojrzałym(a) i odpowiedzialnym (ną) za życie nadprzyrodzone, które otrzymałem(am) od Boga. W pełni świadomie chce podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu BIERZMOWANIA. Pragnę moja wiarę poznawać, szerzyć i jej bronić.

Oświadczam, że dobrze przygotuję się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania poprzez udział w niedzielnej Mszy Świętej, częstą spowiedź oraz przyjmowanie Komunii Św. Będę brał(a) udział w liturgicznym przygotowaniu w każdy wyznaczony dzień.

Przez przyjęcie sakramentu Bierzmowania pragnę stać się dojrzałym(a) w wyznawaniu chrześcijańskiej wiary, rozwijać ją i według niej żyć.


Warunki przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:

 1. Uczestniczyć w dwuletnim, bezpośrednim przygotowaniu do tego sakramentu przez udział spotkaniach formacyjnych oraz życiu liturgicznym wspólnoty parafialnej;
 2. Przedstawić prośbę o udzielenie sakramentu (wzór powyżej);
 3. Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego;
 4. Przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę;
 5. Wybrać świadka bierzmowania.
 6. Osoby spoza parafii muszą przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu oraz przedłożyć zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

W przygotowaniu do sakramentu bierzmowania uczestniczą również rodzice i opiekunowie kandydatów. Winni oni dawać przykład zaangażowanego życia religijnego, a także uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych dla rodziców, które odbywają się w III niedzielę września, grudnia, marca i maja - po wieczornej Mszy św., bądź też - w razie potrzeby - na ogłoszenie Księdza Katechety.

Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze Święte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Najświętszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, środy i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu