Parafia
Chrzest św.
Kościół parafialny
Kościół parafialny

Terminy

Sakrament Chrztu św. w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu (Stawki) udzielany jest w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko powinni:

 1. Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest zgłosić się do biura parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 2. W poprzedzającą uroczystość Chrztu św. sobotę, o godz. 18.45, odbywa się formacyjna i liturgiczna katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
 3. Rodzice chrzestni muszą przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzyste parafie. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu katechezy chrzcielnej dla rodziców i chrzestnych.
 4. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed uroczystością.
 5. Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
 6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
 7. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 8. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.
 9. Po zakończonej Mszy św. rodzice oraz rodzice chrzestni podpisują akt chrztu świętego w księdze metrykalnej.

Informacja dla rodziców chrzestnych

Warunki, jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba, ze biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, ze słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji, jaka ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Nie jest ojcem lub matka przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze Święte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
  Parafia Rzymskokatolicka 
  pw. Niepokalanego Poczęcia 
    Najświętszej Maryi Panny
  ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
  czynne w godz.: 16.00 - 17.00
  w poniedziałki, środy i w czwartki
  (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu