Parafia
ks. Krzysztof Lewandowski, proboszcz
ks. Krzysztof Lewandowski, proboszcz
ks. Krzysztof Lewandowski, proboszcz
Tytuł
kapelan honorowy Jego ¦wi±tobliwo¶ci (prałat)
kanonik honorowy kapituły katedralnej w Toruniu
dr teologii

Sprawowane funkcje
dziekan dekanatu toruńskiego IV
proboszcz parafii

Opieka nad wspólnotami

Urodzony

Dnia 22 kwietnia 1960 r. w Chełmnie

Wy¶więcony

Dnia 26 maja 1985 r. w Pelplinie przez bpa Mariana Przykuckiego

W parafii ustanowiony

Z dniem 1 lipca 2019 r.

Imieniny obchodzi

W dniu 25 lipca

Z życiorysu ks. Krzysztofa...
Ks. Krzysztof Lewandowski po ¶więceniach kapłańskich pracował w latach 1985-88 jako wikariusz w parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie, a w latach 1988-93 studiował na KUL-u. W latach 1994-97 sprawował funkcję wicerektora WSD W Toruniu, a następnie rektora w latach 1997-2011. Na WSD w Toruniu był rownież wykładowc± teologii pastoralnej i homiletyki.
W latach 2011-2019 był proboszczem parafii farnej pw. ¶w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz dziekanem dekanatu i rejonu brodnickiego.
Z dniem 1 lipca 2019 roku na mocy Dekretu Księdza Biskupa został proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu.
Duszpasterze
Zobacz też
Ogłoszenia parafialne | Historia parafii | Msze ¦więte i Nabożeństwa | Sakramenty | WSPÓLNOTY | POMOC | GALERIA
Adres parafii:
   Parafia Rzymskokatolicka 
   pw. Niepokalanego Poczęcia 
       Naj¶więtszej Maryi Panny
   ul. Gen. Józefa Hallera 104-114, 87-100 TORUŃ
Biuro Parafialne:
   czynne w godz.: 16.00 - 17.00
   w poniedziałki, ¶rody i w czwartki
   (w lipcu i sierpniu: w poniedziałki i czwartki)
Tel.: (56) 652 03 47
stat4u
2011 © Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu